Djerba  
    SRI LANKA  
dnes je   poslední aktualizace 12.5.2007


Sri Pada (Adam´s Peak)

Adamova hora

Sri Pada (Posvátná šlépěj) = Adam´s Peak je se svojí výškou 2243 m/m nejvýznamější srilanskou horou. ale zdaleka není nejvyšší. (Sri Pada je pátá nejvyšší hora na Sri Lance, nejvyšší hora je Pidurutalágala 2524 m/m.) Sri Pada je nejposvátnější horou na světě. Nahoře je dágoba a v malém vedlejším chrámu se nachází otisk chodidla v kameni. Ten pochází podle různých náboženských skupin od Adama, svatého Tomáše, Buddhy nebo Šivy. Podle křesťanů zde zanechal šlépěj Adam, když byl vyhnán z ráje, putoval světem, až stanul zde a myslel si, že je opět v ráji. V pokání stál 1000 let na vrcholu na jedné noze, dokud mu nebyly odpuštěny všechny hříchy. Muslimové mají teorii, že se zde nechal otisk Alah. Buddhistická mytologie tvrdí, že otisk chodidla zde nechal samotný Buddha na žádost místního boha Samana. Podle hinduistů tu nechal svůj otisk jejich Kršna. Pro nás je podstatné, že všichni věřící různých náboženství se touto horou spojují a vycházejí si navzájem vstříc.

svatyně na vrcholu Adamovy hory
Svatyně na vrcholu Adamovy hory.

Věřící všech těchto náboženství pořádají na horu poutnické průvody a turisté vystupují na vrchol zejména pro krásný východ slunce. Výstup není jednoduchý, protože v délce 7km vede nahoru 4800 schodů. Teprve po návratu člověk zjistí namáhavost poutě, když ještě několik dnů poté cítí únavu.


Kandy

Kandy - Chrám Buddhova zubu

Kulturní a duchovní centrum Kandy, druhé největší město na Sri Lance, má mnohasetletou tradici. Založeno bylo ve 13. století pod názvem Senkadagalapura. Někdejší hlavní město královské říše odovávalo díky svému umístění v horách od 16. do 18. století koloniálním mocnostem, přestože pobřeží již bylo obsazeno.
V Kandy je uložen jediný ostatek Buddhy na světě - zub. Když byl Buddha v roce 543 př.n.l. spálen v severní Indii, byly z ohně zachráněny některé části jeho těla včetně zubů. Ve 4. století v Indii buddhismus ustupoval a jediná zachráněná relikvie - zub - byl propašován na Sri Lanku. Od té doby měli srilanští králové zub stále u sebe (s výjimkou 4 let ve 13. století) a Buddhův zub se stal symbolem srilanské suverenity. Od roku 1592 je zub uložen v Kandy, v chrámu pro tyto účely zvlášť postaveném. Otázkou zůstává, zda je to skutečný zub (třeba nějakého zvířete), nebo jenom uměle vyrobený. Od roku 1914 zůstává zub stále schován v sedmi zlatých schránkách. Přes nejasnost autenticity zůstává zub pro mnohé Srilančany objektem mimořádné úcty.
V Kandy i jejím okolí je mnoho kulturních i přírodních zajímavostí.


Sigiriya

Lví hora

Jedna z největších atrakcí Sri Lanky - Sigiriya ("Lví hora") - má velice dramatickou historii. V roce 473 svrhl královský levoboček Kashyapa svého otce Dhatusenu z trůnu a dal ho zaživa zazdít. Právoplatný následník trůnu - Moggallana uprchnul do Indie, ale Kashyapa od té doby žil ve strachu a postavil si hrad na vrcholu 200m vysoké hory. Nádherně ho vyzdobil a založil zde krásnou zahradu s proudící vodou. Tento zloduch se ukázal i jako milovník buddhismu a umění, ale také jako nadutec, neboť si své sídlo vystavěl jako příbytek Kubéry - boha hojnosti. Přesně 20 let po zničení otce se ale vrátil Moggallana s vojskem a Kashyapa si sám podříznul hrdlo. Moggallana se stal králem, za své sídlo si zvolil Anuradhapuru a Sigiriyu přenechal mnichům. Tím se Sigiriyi vrátil její dřívější význam, neboť již ve 3. století př.n.l. byl ve skalách buddhistický klášter.
Pevnost se postupně rozpadala a v současné době jsou tady jen torza paláce, ale zahrada zůstává stále nádherná. Výstup na skálu vyžaduje nejen dobrou fyzickou kondici, ale i odolnost proti závrati.


Dambulla

Dambulla

Dějiny jeskynních chrámů v Dambulle sahají až do 1. století př.n.l. Tehdy byl král Valagam Bahu vyhnán z Anurádhapury tamilskými vetřelci a našel úkryt v jeskyni. Když se mu vrátila moc, dodal tomuto místu patřičný lesk.
Jeskynní chrámy v Dambulle patří k nejpozoruhodnějším pamětihodnostem na Sri Lance vytvořených lidmi a jsou mistrovským dílem sinhálského buddhismu. Jedná se o pět čarovných jeskyní, jejichž nitro sálá rudou a zlatou barvou a v nich je obrovské množství soch. Dole u schodů do jeskyní stojí Zlatý chrám s ohromným sedícím Buddhou. Je vysoký 30m a byl postaven v roce 2000. Nápis hlásá, že se jedná o největší sochu Buddhy na světě, ale největší na světě je 71m vysoký Buddha v Číně v Leshanu. U chrámu je Buddhistické museum Zlatého Chrámu, kde je ale méně artefaktů než v nádherných jeskyních.


Anuradhapura

Anurádhapura

Anuradhapura byla založená v roce 437 př.n.l. princem Panduk-Abhayou a stala se prvním hlavním městem Sri Lanky. Významu dosáhla za krále Devanampiyy (kolem roku 250 př.n.l.), který nechal na utvrzení svojí nové víry - buddhismu přivézt z Indie větvičku ze stromu bodhi, pod nímž byl osvícen princ Siddhártha Gautama a stal se procitnuvším Buddhou. Z větvičky vyrostl strom a díky svému stáří přes 2200 let je nejstarším na světě a jednou z nejdůležitějších svátostí v zemi. Svůj význam si Anuradhapura udržela až do 10. století, kdy ji zničeli nájezdní Tamilové. Od 4. století se ale střídala jako královské sídlo s Polonnaruwou kvůli svojí zranitelnosti díky své blízkosti k Indii. V době svého vrcholného rozkvětu předčily anuradhapurské dágoby svojí velikostí pouze pyramidy v Gíze. Dodnes si Anuradhapura udržela magické kouzlo. Rozměry zřícenin jsou ohromující a bloumáním mezi ruinami je možné strávit i delší dobu.


Polonnaruwa

Region Polonnaruwy se stal významný poprvé v prvním století n.l. po vybudování Minneriyské nádrže v zemědělské oblasti. Polonnaruwa se posléze stala důležitým obchodním centrem a od roku 368 i královským sídlem. Díky svojí poloze byla Polonnaruwa méně zranitelná od nájezdů Tamilů než Anuradhapura a proto další vládci si tato dvě sídla střídali až do roku 1055, kdy Vidžajábahura zvolil Polonnaruwu jako hlavní město Sri Lanky. Od té doby město získávalo lesk a krásu zejména díky indickým stavitelům povolaným dalšími vládci Parakramabahuou a Nissankamallou. Arogance a velikášství dalších vládců způsobilo oslabení země a Polonnaruwa byla na dalších sedm století zapomenutá. Proto Polonnaruwa nyní patří mezi nejpozoruhodnější místa Sri Lanky, na kterém se seznámíme se srilanským středověkem.